MILLORA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ

ACTUACIÓ: REPARACIÓ DIPÒSIT D'AIGUA DE LES FORQUES

IMPORT ACTUACIÓ: 4.566,67€

Pressupost Elegible: 1.958,64 euros
Pressupost mínim a executar: 1.775,70 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.686,92 euros

Subscriure a
Menu

Menú principal