MILLORA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

 

ACTUACIÓ:  REPARACIÓ DEL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE DE LES FORQUES

IMPORT ACTUACIÓ: 4.566,67€

Pressupost Elegible: 1.958,64 euros
Pressupost mínim a executar: 1.775,70 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.686,92 euros

Subscriure a
Menu

Menú principal