BORSA DE TREBALL

27/05/2021

BORSA DE TREBALL

CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ ARQUITECTE/A DE L’ENS DE VILALBA DELS ARCS PER CONCURS-OPOSICIÓ

 

Anunci al DOG

Bases

Model Instància

Annex Model Declaració Responsable COVID-19


 

Menu

Menú principal