SUBVENCIÓ PER A OBRES D’ARRANJAMENT D’ HABITATGES A VILALBA DELS ARCS PER DESTINAR-LOS A LLOGUER DE 1R HABITATGE

01/10/2021

SUBVENCIÓ PER A OBRES D’ARRANJAMENT D’ HABITATGES A VILALBA DELS ARCS PER DESTINAR-LOS A LLOGUER DE 1R HABITATGE

El Ple de l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs, en sessió realitzada el 8 de juliol de 2021, va aprovar inicialment les Bases específiques per a la concessió de subvencions per a obres d’arranjament d’habitatges a Vilalba dels Arcs per destinar-los a lloguer de 1r habitatge.

 

Anunci al BOP

Convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions

Sol·licitud

 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 4 d'octubre fins al 2 de novembre, ambdós inclosos.

Menu

Menú principal