- Activitats culturals 2019

Subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb població fins a 5.000 habitants per a programes i activitats culturals

 

Concepte: Activitats culturals, 2019

Pressupost: 6.433,06 euros

Pressupost mínim a executar: 4.739,85 euros

% concedit: 18,00%

Import concedit: 853,14 euros

Subscriure a
Menu

Menú principal