Recollida Selectiva

Recollida escombraries porta a porta 

Dilluns: Orgànica - Rebuig - Paper - Cartró

Dimecres: Rebuig - Orgànica - Envasos

Divendres: Orgànica - Rebuig


Horari de 8:00h a 10:30h del matí.
Deixeu els residus penjats i ben protegits.

Subscriure a
Menu

Menú principal