- SUBVENCIO ESCOLA BRESSOL 2019-2020

Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants  públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles  rurals curs 2019-2020

 

Concepte subvenció: Escola Bressol "Els Catxapets"

Pressupost Elegible: 5.425,00 euros

Import concedit: 5.425,00 euros

% subvenció sobre pressupost elegible:100,00%

Despesa justificada: 39.518,88 euros

Subscriure a
Menu

Menú principal