Subvencions de caràcter excepcional 2020 -Temporal Glòria

Obra: Reparació danys provocats pel temporal Glòria
Pressupost Elegible: 52.084,32€
Pressupost Mínim a Executar: 52.084,32€
% concedit: 95,00%
Import concedit: 49.480,10€

Despesa total: 47.581,44€

Subscriure a
Menu

Menú principal