Període mitjà de pagament a proveïdors

ANY 2022

1r. Trimestre

2n Trimestre

3r. Trimestre

4t. Trimestre

 

 

 

En aquest enllaç al portal de transparència podeu saber quant triga l'ajuntament a pagar les factures als seus proveïrdors.

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal