Liquidació del pressupost

En aquest enllaç al portal de transparència podeu consultar les dades dels derets i obligacions reconeguts nets de la liquidació del pressupost consolidat de l'ajuntament amb els organismes autònoms locals. 

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal