- Prestació de servei ESCOLA BRESSOL 2018-2019

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Convocatòria 2019

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals.

Concepte: Prestació del servei d'escola Bressol Los Catxapets curs 2018-2019

Despesa: 40.539,20€

Concepte: Llar d'infants "Los Catxapets"
Pressupost Elegible: 40.539,20 euros
% concedit: 20,29%
Import concedit: 8.225,00 euros

Subscriure a
Menu

Menú principal