MUNICIPI

*

Vilalba va formar part del territori de la Batllia de Miravet que Ramon Berenguer IV cedí als Templers. Després s'intengrà dins la Comanda d'Ascó.La carta de població fou atorgada l'any 1224 a quatre pobladors.A principis del segle XIV, els Templers foren substituïts pels Hospitalers en la senyoria...
Si voleu consultar altres dades estadístiques de la població, si us plau, adreceu-vos a Idescat
Sant Sebastià: quart dissabte de gener.Romeria a Berrús: primer dissabte després de Setmana Santa.És la romeria més llarga de tot Catalunya. L'espectacle més impresionant el constitueix l'entrada al poble dels caminants, ja de nit, amb altes canyes a la mà cantant el rosari, amb una original...
/sites/vilalba/files/recursos/43175_vilalba_dels_arcs.pdf
Subscriure a
Menu

Menú principal