Responsable de premsa

La persona responsable de comuncació/premsa de l'ajuntament és la regidora sra. Maria Teresa Mariné Solé.

Subscriure a
Menu

Menú principal