Ajuts i subvencions rebuts

________________________________________________________ PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019PAM - INVERSIONSActuació: Adequació de la vorera davant el casal municipalPressupost: 39.214,88 euros% concedit: 95,00%Import concedit: 37.254,13 eurosPAM – DESPESES CORRENTSConcepte: Subministrament elèctric...
Subscriure a
Menu

Menú principal