ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES - COVID 2019

ACTIVITATS CULTURALS, EPORTIVES I EDUCATIVES IMPACTE I DESPESES REALITZADES DERIADES DE LA COVID 2019

Pressupost total: 10.325,25€


Concepte subvencionat: Activitats culturals
Import concedit: 4.000,00€

Concepte subvencionat: Activitats educatives
Import concedit: 6.000,00€

 

Subscriure a
Menu

Menú principal