- Equipaments municipals d'interès ciutadà 2019

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Convocatòria 2019

Concessió de subvencions destinada als ajuntaments i EMD i altres ens dependents, amb població de fins a 10.000 habitants, destinades a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural. Any 2018.

Concepte: Millora Parc del Bassot. Formació de tanca perimetral, panel informatiu i adquisició de papereres i taules picnic
Despesa: 6.458,98€

Pressupost mínim a executar:  4.674,83 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 4.207,35 euros

Subscriure a
Menu

Menú principal