- Adquisició de material mèdic i mobiliari.

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Convocatòria 2019

Concessió de subvencions destinades a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

Concepte: Adquisició de material mèdic i mobiliari.

Despesa: 3.225,16€

Pressupost Elegible: 4.298,14 euros
Pressupost mínim a executar: 1.768,68 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.680,25 euros

Subscriure a
Menu

Menú principal