- Activitats culturals de caràcter singular 2019

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Convocatòria 2019

Concessió de subvencions subvencions a ajuntaments, altres ens locals per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de
convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona.

Concepte: 10è aniversari de la Batucada

Despesa: 1.742,75€

% concedit: 54,62%
Import concedit: 1.638,60 euros

 

Subscriure a
Menu

Menú principal