Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

En aquest enllaç al portal de transparència podreu consultar els informes d'intervenció en relació amb el compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal