- PAM 2019

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019

PAM - INVERSIONS

Actuació: Adequació de la vorera davant el casal municipal

Pressupost: 39.214,88 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 37.254,13 euros

PAM – DESPESES CORRENTS

Concepte: Subministrament elèctric Casal Rossinyol

Pressupost: 18.000,00 euros

% concedit: 12,35%

 

 

 

 

 

 

Import concedit: 2.222,12 euros

Subscriure a
Menu

Menú principal