SUBVENCIONS 2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables

SERVEI DE SOCORRISME

Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines 

Pressupost Elegible: 10.028,06 euros

Despesa mínima a justificar: 8.196,94 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 7.787,09 euros

 

 

SERVEI DE RECEPCIÓ AGENT CÍVIC PISCINES

Concepte: Línia 1 - 1.3 Agent cívic

Pressupost Elegible: 7.662,90 euros

Despesa mínima a justificar: 6.263,65 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 5.950,47 euros

Senyalització QR i presència digital d'interés turístic - Difusió onlineSol·licitat: 4.513,30€Percentatge concedit: 50%Import concedit: 2.256,65 €______________________________Despesa Executada: 3.182,30€Justificada: 3.182,30€Sol·licitat a justificació: 1.591,15€
Subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022. Concepte: Setmana de les arts escèniques a Vilalba dels Arcs -...
Subscriure a
Menu

Menú principal