Subvenció activiats de promoció turística 2022 - PATRONAT DE TURISME DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Senyalització QR i presència digital d'interés turístic - Difusió online

Sol·licitat: 4.513,30€

Percentatge concedit: 50%

Import concedit: 2.256,65 €

______________________________

Despesa Executada: 3.182,30€

Justificada: 3.182,30€

Sol·licitat a justificació: 1.591,15€

Subscriure a
Menu

Menú principal