Subvencions 2019

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONAConvocatòria 2019Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals.Concepte: Prestació del servei d'escola Bressol Los Catxapets curs 2018-2019Despesa:...
ACTUACIÓ: SUBSTITUCIÓ DE PART DEL MUR DE CONTENCIÓ DE LES ESCOLESIMPORT LICITACIÓ DE L'OBRA:  24.581,44 €IMPORT CONCESSIÓ SUBVENCIÓ: 23.352,37€
Subvencions per implantar les mesures recollides en els plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses. Convocatòria 2019 Actuació: substitució de la caldera de gasoil per una de biomassa (pelet) a  escoles municipalsConcepte:...
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONAConvocatòria 2019Concessió de subvencions destinades a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.Concepte: Adquisició de material mèdic i mobiliari.Despesa: 3.225,16€Pressupost Elegible: 4.298,14 eurosPressupost mínim a executar: 1....
Subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb població fins a 5.000 habitants per a programes i activitats culturals Concepte: Activitats culturals, 2019Pressupost: 6.433,06 eurosPressupost mínim a executar: 4.739,85 euros% concedit: 18,00%...
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONAConvocatòria 2019Concessió de subvencions subvencions a ajuntaments, altres ens locals per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta deconvocatòries anuals de la Diputació de Tarragona.Concepte: 10è aniversari de la...
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONAConvocatòria 2019Concessió de subvencions destinada als ajuntaments i EMD i altres ens dependents, amb població de fins a 10.000 habitants, destinades a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de...
PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019PAM - INVERSIONSActuació: Adequació de la vorera davant el casal municipalPressupost: 39.214,88 euros% concedit: 95,00%Import concedit: 37.254,13 eurosPAM – DESPESES CORRENTSConcepte: Subministrament elèctric Casal RossinyolPressupost: 18.000,00 euros% concedit: 12,...
Subscriure a
Menu

Menú principal