SUBVENCIONS 2021

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SALUT PÚBLICA

 

Servei de socorrisme

Municipi: Vilalba dels Arcs

Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines

Pressupost Elegible: 10.144,04 euros

Pressupost mínim a executar: 8.815,17 euros

% concedit: 90,00%

Import concedit: 7.933,65 euros

 

 

Agent cívic piscines municipals 

Municipi: Vilalba dels Arcs

Concepte: Línia 1 - 1.3 Agent Cívic

Pressupost Elegible: 8.015,04 euros

Pressupost mínim a executar: 5.488,42 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 5.214,00 euros

 

Quotes desfibril·ladors 2021

Desratització i desinsectació edificis i instal·lacions municipals

Municipi: Vilalba dels Arcs

Concepte: Línia 2 - Protecció salut pública

Pressupost Elegible: 5.092,20 euros

Pressupost mínim a executar: 3.687,26 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 3.502,90 euros

 

 

 SUBVENCIONS PER A  PROGRAMACIONS CULTURALS 2021Actuació: Contractació grup Mr. Highland Despesa: 3.800,00€Subvenció Diputació: 3.800€
ACTUACIÓ: Instal·lació de caldera de biomassa edifici ajuntamentConcepte: Línia 3 - BiomassaPressupost Elegible: 7.709,74 eurosPressupost mínim a executar: 7.709,74 euros% concedit: 95,00%Import concedit: 7.324,25 euros ACTUACIÓ: Substitució focus poliesportiu municipalConcepte: Línia 2 -...
 Actuació: PROJECTE NILAK (ARTS ESCÈNIQUES)- CASAL D'ESTIUDespesa actuació: 12.785,00€% concedit: 70,00%Import concedit: 12.302,50 euros
Subscriure a
Menu

Menú principal