Pressupost anual

En aquest enllaç al portal de transparència de l'ajuntament podeu consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat amb els organismes autònoms locals. 

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal