INICI REVISIÓ DELIMITACIÓ LÍNIA DE TERME VILALBA DELS ARCS - GANDESA

26/06/2024

INICI REVISIÓ DELIMITACIÓ LÍNIA DE TERME VILALBA DELS ARCS - GANDESA

ANUNCI


Atesa la resolució d’inici dels expedients de delimitació de termes municipals en el marc de l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya Generalitat de Catalunya – Departament de la Presidència – Secretaria de Governs Locals i relacions amb l’ Aran.


Es comunica als veïns propietaris de finques confrontants a la línia de terme amb Gandesa que s’inicia la revisió de l’esmentada línia de terme, havent-se assenyalat l’inici de les operacions de delimitació per al proper dia 16 de juliol de 2024, a les 10:30 hores, a la seu de l’Ajuntament de Gandesa.


Per a qualsevol informació addicional o aclariment relacionat amb aquest expedient, podeu adreçar-vos a la Unitat de Geodèsia i Delimitació Territorial de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya al telèfon 93 567 15 29.


En el següent enllaç us podeu descarregar el replantejament que ha de servir com a documentació de partida per a la delimitació:
https://icgccat.sharepoint.com/:f:/s/informaciopelsajuntaments/EkLh-bBPvSJCiilXmI8jawBrs2cFDlDR3afGUjkWY


Signat: Laura Domenech Vallespí - Alcaldessa

Menu

Menú principal