SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

27/03/2023

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – SALUT PÚBLICA

La Diputació de Tarragona ha concedit subvenció a l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs pel finançament de les actuacions de Salut Pública per generar entorns més resilients ,segurs i saludables, destinades a ajuntaments i EMD, de la demarcació de Tarragona, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2022 :

Línia 1 - Vigilància de les zones de bany.

  • Tipus 1.1: Socorrista a les platges i piscines municipals. Les despeses derivades del  cost de la contractació dels socorristes a les platges i a les piscines municipals.

               Actuació: Contractació servei de Socorrisme estiu 2022

               Import de la despesa:         10.354,90€

               Import subvencionat:         7.787,09€

  • Tipus 1.2: Agents cívics. Despeses derivades del cost de la contractació de la figura de l’agent cívic, a les zones de bany i els seus accessos, a les platges o a les piscines municipals.

               Actuació:   Contractació agent cívic  a les piscines.

               Import de la despesa:         7.773,95€

               Import subvencionat:         5.950,47€

Línia 2 - Protecció de la Salut Pública  -  Import subvenció concedida 13.550,40€

  • Tipus 2.2: Reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà per Actuacions destinades a la reducció de la proliferació d’espècies plaga en zones urbanes que afecten a la salut pública (coloms, rates, paneroles i similars).

               Actuació:      Contractació serveis de desratització i desinsectació.

               Import de la despesa:         3.993,00€

  • Tipus 2.9: Condicionament dels consultors mèdics locals de titularitat municipal Millores en la instal·lació de fontaneria, electricitat, pintura i fusteria interior. Tancaments exteriors (portes i finestres).

               Actuació:     Sectorització accessos Consultori Local.

             ACTUACIÓ NO EXECUTADA

Aquestes actuacions compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona