SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

13/07/2023

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

 

Subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022.

 

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 4.197,95€ per  a l’adquisició d'un servidor de controlador de domini primari amb directori actiu, un sistema de còpies de seguretat, un armari rack, un sistema de suport de caigudes de corrent elèctric, sensors d'humitat, inundació i temperatura i registre de control d'accés al CPD. Amb la finalitat d’adequar l’ajuntament a  l'Esquema Nacional de Seguretat.  

 

Dades:

 

Concepte: C I)Implantació conjunt de mesures de l'ENS

Pressupost Elegible: 4.418,90€

% concedit: 63,91%

Import concedit: 2.823,93€

Despesa:  4.673,17€

Data de l'acord de concessió: 13 de desembre de 2022

Menu

Menú principal