SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CULTURA 2023

05/02/2024

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CULTURA 2023

 

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per a l’ Actuació consisteix en la programació de cinema amb projecció de 52 pel·lícules d’estrena d’1 de gener a 31 de desembre de 2023, en el marc de: subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular. Convocatòria any 2023.

Concepte: Programació projecció pel·lícules d'estrena

Pressupost Elegible: 31.430,00 euros

% concedit: 62,87%

Import concedit: 19.758,94 euros

Menu

Menú principal