SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - EQUIPAMENTS CULTURALS

14/07/2023

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - EQUIPAMENTS CULTURALS

SUBVENCIONS DESTINADES A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS CULTURALS O D’INTERÈS CIUTADÀ, EN BÉNS INVENTARIABLES PER A AQUESTS EQUIPAMENTS I EN ELEMENTS PATRIMONIALS

 

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 25.000,00€ per a Projecte d’Urbanització de l’ entorn de l Molí de Granyena en el marc de subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials.

 

Dades:

Concepte: projecte urbanització entorn molí de granyena

Pressupost elegible: 75.464,19 €

Despesa mínima a justificar: 26.315,79 €

% concedit: 95 %

import concedit: 25.000 euros

Despesa Certificada: 76.885,06€